YAKIT HORTUMU CİTROEN C4 [ORJİNAL] (1507.F6)
  EMNİYET KEMERİ TOKASI SOL CİTROEN C4 [ORJİNAL] (8974.LY)
  EMNİYET KEMERİ ARKA ORTA CİTROEN C4 [ORJİNAL] (8974.LF)
  EMNİYET KEMERİ SOL CİTROEN C4 [ORJİNAL] (8974.KV)
  EMNİYET KEMERİ CİTROEN C4 [ORJİNAL] (96479909XX)
  TURBO HORTUMU CİTROEN C4 [ORJİNAL] (0370.18)
  TURBO HORTUMU CİTROEN C4 [ORJİNAL] (0370.18)
  MOTOR KULAĞI AYAĞI CİTROEN C4 [ORJİNAL] (1880.A8)  
  ENJEKTÖR BORUSU CİTROEN C4 [ORJİNAL] (1570.G1)
  İÇ KAPI AÇMA KOL ÇITASI CİTROEN C4 [ORJİNAL] (9119.T8)